Gamefowl Disease: Fowl Pox

Gamefowl Disease: Fowl Pox

Mga, ka-Salto, Ano ang mga symtomas kung may Fowl Pox ang inyong mga alagang manok? Paano ba ito maagapan? O kaya, paano ito maiwasan? Alamin sa ating Usapang Pagmamanok kasama ang ating Salto Gamefowl Specialist Ephraim Diyawyaw.

Gamefowl Disease: Newcastle Disease

Gamefowl Disease: Newcastle Disease

Mga ka-Salto, isa sa symtomas sa Newcastle Disease ay kapag ang kulay ng ipot ng alaga ninyo ay berde. Alamin sa ating Usapang Pagmamanok webinar kasama and ating Salto Gamefowl Specialist Neil Dalangan kung paano maiwasan ng alaga ninyo ang sakit na ito.